Sopranen somebody to love
mezzo somebody to love
alt somebody to love
tenor somebody to love
bas somebody to love
tutti somebody to love
nl_NLNederlands